Bişektomi

Bişektomi Nedir?

Bişektomi, yanak estetiği olarak isimlendirilen bu yöntemin diğer ismidir. Yanak yağlarının alınması ile yüz hatlarında istenilen görünümün verilmesi amaçlanan bir operasyondur. Hollywood yanağı olarak da isimlendirilen bu yöntem aslında daha farklı bir estetik işlemi ifade etmektedir.

Son yıllarda ince yüz, belirgin elmacık kemikleri, belirgin alt çene konturu ve ince boyun görünümü daha çok istenen estetik bir trend olmaktadır. Yüzü daha ince göstermenin en etkili yolu olan bişektomi ameliyatı da hastalarımız arasında giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır.

İnsanlarda gençlik üçgeni olarak isimlendirilen elmacık kemikleri ile çene arasındaki ters üçgen yapının görünümü önemlidir.  Bu aşamada bu üçgen kısım arasında kalan yanakların daha alımlı ve daha düz olmasını temin etmek için yanaklarda birikmiş olan yağ hücreleri bişektomi teknikleri kullanılarak istenilen estetik görünüm elde edilmiş olur.

Erkek ve bayan hastalarda yanaklarda ortaya çıkan şekil bozukluklarını gidermek için bişektomi yönteminden yararlanılır. Bu yöntem sayesinde hastanın yüz hatlarında belirgin bir iyileşme sağlanır.

Yanak cerrahisi olarak isimlendirilen bu yöntem daha ince yüz hatlarının yerine getirilmesine imkân tanır. Yanaklarda ortaya çıkan şekil bozuklukları cerrahi işlemler ile giderilerek hastalar daha iyi bir görünüm elde ederler.

Bu operasyon sayesinde hastada elmacık kemikleri daha belirgin bir görünüm kazanır. Bu yöntem ayakta yapılan bir tekniği içerir. Hastaya lokal anestezi uygulandıktan sonra kesi açılarak bişektomi denilen işlemlere başlanılır. Bu işlem sırasında hastanın yağ bezleri alınarak istenilen incelme sağlanır.

Eğer istenir ise ağız içerisinden yağların alınması için bir cm kadarlık bir kesi açılır. Bu açılan kesiden girilerek hastanın fazla yağlarının alınması ile yanak bölgesine şekil verilmesi amaçlanır.

Bu operasyon sırasında yanakta bulunan yağların yüzde kırk kadarı alınabilir. Bu operasyon ağız içinden de yapılabildiğinden ağız sağlığına ve temizliğine operasyon öncesinde dikkat edilmesi gerekir.

Bişektomi Nasıl Yapılır?

Bir cerrah denetiminde işlemlere başlanır. Ayakta hastaya verilen lokal anestezi hastanın operasyon sırasında ağrı hissetmemesi için zorunludur. İşlemler sırasında yağ bezlerinin alınması için yanak kısmından küçük bir kesi açılır ve yağ bezleri bu kesiden alınır.

Cerrah attığı küçük kesi aracılığı ile forseps sayesinde hastaya doğal bir görünüm kazandıracak bu işlemleri dikkatle yerine getirir. Bu işlemler sırasında doktorun uzmanlığı büyük önem taşır. Yüzde bulunan sinir uçlarının zedelenmesi yüz felcine kadar giden kötü sonuçlar doğurur. Bu nedenle uzman doktorlar tarafından yapılması gerekir.

Bu işlemde doktor yanaklarda küçük bir kesi açarak yağları alarak işlemi tamamlar. Genel olarak lokal anestezi altında uygulanan bu yöntem yağ torbalarının iz bırakmadan alınmasını esas alır. Forseps ile hastalarda doğal bir görüntü elde etmek mümkün olur.

Bichat adı verilen yağ dokuları bu işlem ile alınarak daha düz ve pürüzsüz bir yüz görünümü elde edilir. Yağ torbaları çıkarıldıktan sonra doktor kesiye dikiş atarak ve gerdirerek yüzün toparlanmasını ve gerginleştirilmesini yerine getirir.

İnsanların beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak belirli bölgelerde yağlanma görülür. Yüz hatlarında bu sorunların görülmesi durumunda hastanın yanağında istenmeyen görüntüler ortaya çıkar. Bu nedenle yanaklarda biriken yağların bişektomi ile alınması gerekir.

Bu yöntemde öncelikle operasyon yapılacak bölge belirlenir. Bu bölgeye lokal anestezi uygulanarak işleme başlanır. Doktor küçük bir kesiden girerek yağ bezlerinin alınması işlemini yapar. Sonrasında deri gerginleştirilerek dikim işlemi yapılır ve açılan kesi kapatılır.

Bişektomi (yanak küçültme) ameliyatı nedir?

Yanak küçültme yanaklara dolgunduk veren yağ dokularının ağız içinden yapılan kesi ile çıkarılmasını sağlayan bir ameliyattır. Bu ameliyat hastaların büyük kısmında lokal anestezi altında yapılabilir. Toplam işlem süresi yaklaşık 30 dakikadır.

Ağız içinden yapılan 1-1.5 cm’lik kesilerden girilerek elmacık kemiğimin altında bulunan 2.5-3 cc hacmindeki yağ dokuları her iki yanak bölgesinden çıkarılır. Ağız içindeki kediler kendiliğinden eriyen dikişler ile kapatılır ve pansumana gerek duyulmaz.

Bişektomi ameliyatı kimlere yapılabilir?

18 yaşını tamamlamış her hasta bu yöntem ile daha ideal yüz formuna kavuşabilir. Fakat bazı hastalar bu operasyon için uygun değildir. Yaşı 45 ve üzerinde olan ve bunun yanında cilt elastikiyeti büyük oranda kaybolmuş hastalarda bu yöntem tavsiye edilmez. Yine aşırı kilolu olan ve vücudunda yağlanma çok olan hastalarda da bu yöntem kullanılamaz. Bişektomi bu hasta grupları için uygun değildir.

Bişektomi ameliyatı normal kilosunda olup, yanaklarında belirginlik ve dolgunluk olan hastalara yapılabilir. Burada hasta seçimi çok önemlidir. Genellikle 18 yaş üstü genç hasta gurubuna yanak küçültme ameliyatı yapılması önerilir.

İlginizi Çekebilir  Alın Estetiği

Zaten yanakları ince olan hastalarda yanak küçültme ameliyatı yapılırsa ilerleyen yaşlarda olumsuz sonuçlara neden olabilir. Yanak küçültme için ideal hasta grubu yüzünde bulunduğu kiloya orantısız olarak dolgunluk bulunan, yuvarlak yüzlü hastalardır.

18 yaş ve üzeri tüm hastalarda bu yöntemden yararlanılabilir. Fakat aşırı kilolu hastalarda bu işlemin gerçekleştirilmesi pek tavsiye edilmez. Bunun yanında bu yöntem sayesinde hastaların ciltlerinde önemli değişimler sağlandığından dolayı cilt elastikiyeti ortadan kalkan hastalarda kullanımı mümkün olmaz.

Bişektomi Ameliyatı Öncesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hastaların bu işlem öncesinde ağız sağlığına dikkat etmesi gerekir. Yine operasyondan önce yüzün antibakteriyel içerikler ile temizlenerek hafif bir duş alınarak tedaviye hazırlık yapılması gerekir. Doktorun hastayı operasyon konusunda bilgilendirmesi büyük önem taşır. Böylelikle hastalar gerçekçi beklentiler ile operasyona girerler.

Bu tedavi şekli sıklıkla lokal anestezi ile yapıldığından dolayı hastanın tok karnına operasyona gelmesi gerekir. Yine hastaların bu operasyon öncesinde kan sulandırıcı ilaçlardan uzak durması gerekir.

Bunun yanında hastaların ağız temizliğine dikkat etmesi önemlidir. Ağız içi uygulamalar sonrasında hastanın ağız içerisinde enfeksiyonlar oluşmaması için ağız temizliği dikkat çeker.

Bişektomi Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu operasyon sonrasında hastaların ağız temizliğine azami oranda dikkat etmesi gerekir. Yapılan işlemler sonrasında enfeksiyon oluşmaması için hastaların ağız gargarası yapması tavsiye edilir. Yine hastaların bu işlemlerin sonrasında sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerekir. Bu işlem sonrasında atılan dikişler eriyen tip dikişler zamanla ortadan kalkacaktır.

Bu yöntem daha çok ağız içi sağlığı ile ilintili olduğundan dolayı hastaların operasyon sonrasında üç gün boyunca ağız gargarası yapması gerekir. Ağız içerisinde yaralanmaların önüne geçmek ve tedavinin etkilerinin sürekli olmasını sağlamak için bu önemlidir.

Hastalar daha çok sıvı besinler ile beslenerek ağız sağlığını koruyabilirler. Sigara ya alkol kullanımı iyileşmeyi olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle operasyondan sonra en az 3 hafta bu alışkanlıkların terk edilmesi gerekir.

Bişektomi’ nin Avantajları Nelerdir?

Hastanın hastanede kalmasına ihtiyaç duyulmayan bir yöntem olan bişektomi işlem süresi olarak da hastaların beklentilerini karşılar. Lokal anestezi kullanıldığından genel anestezinin olumsuz etkilerinden uzak kalınmış olur.

Spor ve aktiviteler ile sağlanamayan yüz estetik değerleri bu yöntem ile kolay bir şekilde yerine getirilir. Hasta eğer beslenmesine dikkat eder etkileri uzun yıllar sürecektir. İyileşme sürelerinin kısa olması da bir diğer avantajı olarak karşımıza çıkar.

Hastanın estetik beklentilerini karşılayan bişektomi yöntemi sayesinde hastalarda birçok avantaj elde edilir. Bu avantajlar arasında işlem sürelerinin kısa olması ve hastanede yatmaya ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu işlem genellikle lokal anestezi ile gerçekleştirildiğinden dolayı genel anestezinin olumsuz etkileri hissedilmez.

Bu işlemde protez ya da dolgu işlemi olmadığından dolayı daha düz ve pürüzsüz bir yanak şekli ortaya çıkar. Bu operasyon sırasında yanaklarda bulunan yağ bezleri alındığından dolayı hasta daha sonra kilo alsa dahi bu operasyonun sonuçları kalıcı olur. İyileşme sürelerinin kısa olması da yine dikkate değer bir avantajıdır.

Bişektomi Ameliyatı Sonuçları

Bu operasyonun sonuçları daha çok yüz hatlarında estetik bir görünüm olarak ön plana çıkar. Bunun yanında operasyonun etkilerini arasında hastalarda uzun süreler etkisinin gözlenmesi gelir. Hastalar operasyon sonrasında kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilir.

Hastalar bu operasyon sonrasında günlük yaşamlarına hızlı bir şekilde dönebilirler. Enfeksiyon oluşumuna karşın hastalara doktor tarafından antibiyotik reçete edilebilir. Gargara amaçlı ağız bakım ürünleri kullanılarak ağız içi enfeksiyonların önüne geçilmiş olur. Hastalar genellikle operasyon sonrasında iki saat kadar basınçlı bandaj kullanırlar.

Yanakta ağrılar ve morarmalar olması durumunda evde soğuk pres uygulaması yapılabilir. Ağız sağlığının korunması için hastaların 12 saatte bir tuzlu su ile gargara yapması gerekir. İlk bir hafta hastanın ağır fiziksel egzersizlerden kaçınması gerekir. Bişektomi tedavisinde doktorun verdiği ilaçlar muntazaman kullanılmalıdır.

Hollywood Yanağı Estetiği, Bişektomi Ameliyatıyla mı Yapılır?

Hollywood yanağı yöntemi benzerlik göstermekle birlikte bişektomi ile aynı şey değildir. Hollywood yönteminde komple yüz estetik işlemleri yapılır. Fakat yanak estetiği yönteminde sadece yanak kısımlarında istenilen düzenlemeler yapılır. Bu yönleri ile benzerlikleri ve farklılıkları olan iki ayrı yöntemdir.

Hollywood yanağı estetiği yöntemi bişektomi yöntemine göre daha karmaşık işlemleri kapsar. Bu işlemde yanak estetiğine göre daha fazla oranda yağ alınır. Aynı zamanda hastalarda Hollywood yanağı estetiği işlemleri dahilinde elmacı kemiklerine ve çene bölgesine de rötuşlar yapılabilir.

İlginizi Çekebilir  Meme Büyütme

Bu yöntem bu nedenle yanak estetiğine göre daha fazla yöntemi bir araya toplayan bir yöntemdir. İstenir ise yanak estetiği yöntemine ek olarak farklı estetik yöntemler de birlikte alınabilir.

Bişektomi Ameliyatı Sonrasında Oluşabilecek Risk Faktörleri

Her estetik işlemde olduğu gibi bu estetik işlemlerde de bazı riskler bulunur. Eğer yeterince deneyimli ellere kendini teslim etmezseniz olumsuz sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz. Bunlar arasında kanamalar hematomi sıvı birikmesi kalıcı ağrı oluşumu gibi sonuçlar önde gelir. Bu risk faktörlerinin dışında istenmeyen bir estetik görünümünün ortaya çıkması da yine önemli yan etkileri arasında yer alır.

Bu operasyon her ne kadar basit bir işlem olarak görülse de hastanın yüz bölgesinde bulunan hassas sinir uçlarına zarar verilmesi durumunda yüz felcine kadar giden sonuçlar ortaya çıkar. Bunun dışında tükürük bezlerinin de zarar görmesi muhtemeldir. Yine hastalarda kanama ya da su toplaması gibi olumsuz durumlar görülür.

Anesteziye bağlı olarak gelişen risk faktörleri yine ön plana çıkar. bişektomi operasyonu sonrasında hastalarda morarmaların ya da hafif ağrıların ortaya çıkması çoğu zaman beklenen bir durumdur. Yüz hatlarında hissizlik ve uyuşma da ortaya çıkabilir.

Bu sorunlar çoğu zaman geçici olup zamanla ortadan kalkacaktır. Hastalar yetersiz estetik sonuçları gördüklerinden dolayı yeniden ameliyat olabilirler.

Bişektominin Zararları Var mı?

Bu yöntemin bilinen herhangi bir zararı yoktur. Fakat yüz ve yanak içerisinde yer alan sinirlere uygulanan baskı nedeni ile hafif de olsa da ağrılar ortaya çıkabilir. Olası yan etkileri arasında eğer kişi ağız sağlığına dikkat etmez ise ağız enfeksiyonların ortaya çıkması gelir.

Bu operasyonda bilinen bir yan etki bulunmaz. Hastanın operasyon sonrasında bakımlarını tam yapması ile birlikte hastanın dokularında zarar görmesi en aza inmiş olur. Ayrıca muhtemel risk faktörlerinden birisi olan enfeksiyonlara karşı düzenli olarak ağız içi temizliği yapılarak tedbir alınmış olur.

Operasyon sonrasında bişektomi ile ilgili zararların en aza indirilmesinde kişinin alışkanlıkları da önem taşır. Sigara ve alkol kullanımının yanı sıra hastaların beslenme alışkanlıkları da önemli bir detay olarak karşımıza çıkar. Yine doktorun uzmanlığı ve deneyimi de operasyon sırasında ve sonrasında olası riskler açısından değerlendirilmelidir.

Bişektomi İşlemi Nerede Hangi Tür Anestezi İle Yapılmaktadır?

Sağlık merkezlerinde ve estetik merkezlerinde bu yöntemde lokal anestezi tercih edilir.

Alınan Yağlar Yüzde Herhangi Bir Bölgeye Enjekte Edilebilir mi?

Yoğun bir yağ bulunmadığından dolayı yağ enjeksiyonu gerektiren meme operasyonu gibi büyük operasyonlarda kullanılamaz. Fakat küçük operasyonlarda bu yağlardan yararlanılabilir.

Bişektomi Ameliyatı Ne Kadar Sürüyor?

Ortalama olarak 45 dakika süren bir operasyondur. Kısa bir işlemdir.

Ameliyat Sırasında Herhangi Bir Acı Hissedilir mi?

Kullanılan anestezik kremler ve lokal anestezide kullanılan ilaçların oldukça etkili olduğu görülür. Bu nedenle de operasyonun başından 10 saate kadar anestezi etkisi nedeni ile herhangi bir ağrı hissi oluşmaz.

İşlem Sonrası Hastanede Kalmak Gerekir mi?

Basit bir operasyon olduğundan dolayı hastaların hastanede kalmasına gerek duyulmayan bir işlemdir. Bunun yanında bu işlemler sonrasında eğer istenmeyen yan etkiler ortaya çıkar ise doktor kontrolü gerekebilir.

Bişektomi Ameliyatı Yeme İçmeyi Kısıtlar mı?

Hastalar bişektomi operasyonu sonrasında ilk gün sıvı gıdalar ile beslenebilirler. Bunun yanında çiğnenmesi zor olan besinlerin belirli bir süre tüketilmemesi gerekir. Ağız sağlığına dikkat edilmesi önerilir.

İşlem Sonrası Ödem ve Morluk Olur mu?

Benzer estetik işlemlerde olduğu gibi bu işlemlerde de operasyon sonrasında ödem ya da morluk ortaya çıkabilir. Hatta bazı hastalarda kanamalar da meydana gelebilir. Bu durumlar çoğunlukla birkaç gün içerisinde ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle bişektomi ile ortaya çıkan ödemler ve morarmalar nedeni ile endişe etmeye gerek duyulmaz.

Bişektomi İşlemi Kalıcı mıdır?

Hastalar beslenme alışkanlıklarına dikkat ettikleri ve aşırı kilo almadıkları müddetçe bişektomi etkileri kalıcı olacaktır. Yanaklarda ortaya çıkan dezenformasyonlardan kalıcı olarak kurtulmak ve yanaklarda estetik bir görünüm elde edebilmek için bu işlemlerden yararlanılır.

Bişektomi Ameliyatında Yaş Sınırı Var mıdır?

18 yaşını tamamlamış hastalarda bu işlemler güvenle yerine getirilir. Hastaların aşırı kilolu olması ve vücudun aşırı yağlanmış olması bu ameliyata engel olabilir. Bunun dışında birçok hastada güvenle uygulanan bir yöntemdir.

İlginizi Çekebilir  Labioplasti (Dış Genital Bölge Estetiği)

Yanak küçültme ameliyatı sonrasında nasıl bir değişim olur?

Yanak küçültme sonrası hastaların yanaklarında belirgin incelme meydana gelir. Yüz daha ince ve zayıf görünür. Elmacık kemiklerinin hemen altındaki yağ dokuları çıkarıldığı için elmacık kemikleri görece daha büyük ve belirgin görünürler.

Bişektomiden hemen sonra bu değişimleri görebilir miyiz?

Bişektomi ameliyatından sonra sonucun görülmesi için yaklaşık 2-2.5 ay kadar beklemek gerekir. Bu süre içinde yanaklardaki incelme yavaş yavaş görünür hale gelir.

Bişektomi sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Yanak küçültme sonrasında ağız içindeki kesiler emilebilen dikişler ile kapatılır. Sonrasında pansumana yada dikiş alınmasına gerek yoktur. Hastalarımıza 3 saat kadar bişey yememelerini tavsiye ediyoruz. Hastalarımıza işlemden sonraki 2 gün boyunca yemeklerden sonra kullanmaları için oral sprey veriyoruz.

Bişektomi ile Hollywood yanağı aynı şeyler midir?

Bişektomi yanak yağlarının çıkarılması işlemine verilen isimdir. Hollywood yanağı ise bu yağlar çıkarıldıktan sonra yanakların alacağı görünümü ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Bişektomi başka işlemler ile birlikte yapılabilir mi?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ince yüz, belirgin elmacık kemikleri ve belirgin çene konturu oldukça popüler estetik trenlerdir. Yanağı ve yüzü inceltmek için bişektomi yapılığında, incelen yanaklar ile beraber elmacık kemikleri daha belirgin olur. Elmacık kemiklerini daha belirgin hale getirmek için yanak küçültme elmacık kemiği dolgusu yada elmacık kemiğine yap enjeksiyonu ile kombine edilebilir

Yine yanak küçültme sonrası  belirgin olan çene konturu jawline uygulaması ile daha belirgin hale getirilebilir.

Bişektomi ile en sık beraber yaptığınız ameliyatlar nelerdir?

Yüz bölgesi olarak değerlendirecek olursa bişektomi ile beraber en sık yaptığımız ameliyatlar rinoplasti ve gıdı bölgesi için vaser liposuction ameliyatıdır. Gıdı vaser ile beraber yapılan yanak küçültme ameliyatlarında hem yanak bölgesinde hem de boyun bölgesinde incelme sağlanır.

Bişektomi ameliyatının herhangi bir yan etkisi yada zararı var mıdır?

Uygun hastalara yapılırsa bişektominin bir yan etkisi yada zararı bulunmaz. Ama zaten çok ince yanaklı ve zayıf yüzlü hastalarda yapılırsa erken dönemde bir sorun olmasa da ilerleyen yaşlarda yanaklarda çökme ve erken yaşlanma görüntüsüne neden olabilir.

Bişektomi ameliyatında ne kadar yağ dokusu çıkarılacağına nasıl karar veriliyor?

Bu bölgenin yağ dokusu yüzün diğer bölgelerinden farklı bir görünüm ve yapıya sahiptir. Ağız içinden yapılan kesi sonrası çıkarılması gereken yağ dokusu kendisini çok net olarak belli eder. Bu yağ dokusunu fazla zorlamadan dışarıya doğru rahatça çıkabilen miktarını almak genellikle istenilen sonucu verir. Bu miktarda hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle 2.5-3 cc kadardır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Hangi anestezi teknikleri kullanılır?
 • Çoğunlukla bu yöntemle lokal anestezi uygulanır.
 • Alınan yağlar başka bölgelerde kullanılabilir mi?
 • Bu operasyon sırasında alınan yağlar fazla miktarlarda olmamakla birlikte küçük operasyonlar için tercih edilebilir.
 • Bu operasyon ne kadar sürer?
 • İşlemler yaklaşık olarak 30 dakika ile 45 dakika arasında sürer.
 • İşlemlerde ağrı hissi oluşur mu?
 • Lokal anestezi altında uygulama yapıldığından dolayı herhangi bir ağrı ortaya çıkmaz.
 • Operasyon ne kadar sürer?
 • Bu işlem yaklaşık olarak bir saat sürer.
 • Operasyon sonrasında hastaneden çıkabilir miyim?
 • Hastalar iki üç saat dinlendikten sonra taburcu olabilirler.
 • Operasyon sırasında ağrı meydana gelir mi?

Bu işlemler sırasında lokal anestezi uygulandığından dolayı ve bu lokal anestezinin etkileri 10 saate kadar uzadığından dolayı tedavi sırasında ve sonrasında ağrı oluşmaz.

 • Bu işlem yenilenebilir mi?

Hastalar eğer talep ederler ise ve doktor da uygun görür ise bu işlemlerin tekrarlanması mümkündür.

Bişektomi Fiyatları 2024

Sağlık merkezlerinde başarılı bir şekilde uygulanan bu yöntemlerin fiyatları da son zamanlarda yaygın olarak yapılmasından dolayı makul seviyelerdedir. Bunun yanında hastanın durumu ve hastanın beklentilerine bağlı olarak tedavi ücretleri değişiklik gösterebilmektedir.

Tedavi hakkında daha fazla bilgi almak ve güncel fiyatları öğrenebilmek için internet sitelerinden ya da telefon numaralarından bilgi alabilirsiniz. En iyi fiyat ve en iyi uzman deneyimi için farklı sağlık merkezlerinden ve kliniklerden bişektomi hakkında bilgi almak mümkündür.

Sağlık merkezlerinde uygun fiyatlar ile bu hizmet verilmektedir. Bunun yanında bu işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında hastanın beklentileri nedeni ile fiyatlar değişkenlik gösterir. Bişektomi fiyatları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için sağlık merkezlerini arayabilirsiniz. Bişektomi fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.