Meme Büyütme

Şekil ve simetri bozuklukları, hamilelik ve emzirme, yaşlanma veya kilo alıp-verme gibi nedenlerle memelerin arzu edilen durumlarda olmaması halinde tercih edilen ve günümüzde çok yüksek başarı oranıyla uygulanan bir operasyondur.

Operasyon öncesindeki en önemli konu oluşturulacak memenin ne kadar büyüklükte olacağıdır. Misafirlerimizin beklentileri ve istekleri detaylı bir şekilde dinledikten sonra vücut tipine göre en doğru büyüklük önerilir. Karşılıklı diyalog ve denemeler neticesinde karar verilir.

Bu işlemler genellikle çeşitli dolgu malzemeleri kullanılarak memelerin yapısının hacimsel olarak arttırılması anlamına gelir. En sık kullanılan dolgu malzemeleri liposuction ile alınan yağlar ve implant ile yerleştirilen silikon dolgu malzemeleridir.

Kadınlar neden meme büyütmeye ihtiyaç duyar?

Doğuştan gelen özelliklerinden dolayı kadınların memeleri küçük olabilir. Bunun yanında doğum sonrası hacim kaybeden  memeler küçük kalabilir. Bu nedenle hayatının belli dönemlerinde kadınlar beni büyütmeye ihtiyaç duyabilirler.

Meme büyütmenin ameliyatı kaç yaşından sonra yapılabilir?

Kadınlarda memenin olgunluk dönemine gelmesi ve nihai şeklini alması yaklaşık 18 yaşına kadar sürebilir. Bu nedenle meme büyütme ameliyatlarının 18 yaşından sonra yapılması tavsiye edilir. Burada amaç memenin tam olarak olgunluğa ve olması gereken boyutlara ulaşmasını beklemektir.

Meme Büyütme Öncesi

Hastaya nasıl bir teknik ile işlem yapılacağını tespit etmek için operasyon öncesi gerekli tahliller ve tıbbi görüntüleme yöntemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.

Büyütme işlemi öncesinde hastanın ılık bir duş alması tavsiye edilir. Yine operasyondan 6 saat önce hafif gıdalar ile beslenmek ve operasyona aç girilmemesi  gerekir.

Hastalar kullandıkları bir ilaç var ise bunu doktorları ile paylaşarak daha konforlu bir tedavi olabilirler. Kanama olma ihtimaline karşı kan sulandırıcı ilaçların ve vitamin ilaçlarının belirli bir süre kesilmesi gerekir. Yine hastalarda iyileşmeyi geciktirdiği için sigara kullanımının terk edilmesi gerekir.

Meme Büyütme Sonrası

Hastaların bu işlemlerden sona ağır aktivitelerden uzak durması gerekir. Yine yüz üstü pozisyonda yatmak memeler üzerinde basınç oluşumunu en aza indireceğinden dolayı tavsiye edilir.

İyileşmenin daha iyi olması için hastaların sigara alışkanlıklarını terk etmesi gerekir. Hastalarda operasyon sonrasında ağrılar ya da morarmalar meydana gelebilir.

Bu durumda eğer gerekli görülür ise doktor kontrolünde ilaç kullanılabilir. Meme büyütme sonrasında meme yapısının tam olarak oturması 3 haftayı bulur.

Bu sürece kadar hastaların ağır egzersizlerden kaçınması gerekir. Yine meme yapısına gelen doğrudan darbeler silikon yapıyı etkileyebilir. Memelerin istenilen şekli alabilmesi için korse kullanımı ya da sporcu atleti de kullanılabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı meme yapısında bozulmalar meydana gelebilir. Bu sorunları gidermek için meme büyütme işlemleri yapılır. Emzirme nedeni ile ya da aşırı ve hızlı kilo verme nedeni ile meme yapısında küçülmeler, boşluklar ve başka sorunlar ortaya çıkar.

bu sorunların üstesinden gelmek ve meme yapısındaki sarkmaların ve hacim kayıplarının önüne geçmek için büyütme teknik ve yöntemleri kullanılır. Yine bazı hastalarda ortaya çıkan göğüs duvarı anomalisi nedeni ile bu işlemlere ihtiyaç duyulur.

Meme Büyütme Sonuçları Nelerdir?

Bayanların estetik bir vücut görünümü için tercih ettikleri çeşitli operasyonlar vardır. Bu operasyonlar arasında en başta gelen meme büyütme işlemleri hastaların genel görünümlerinde önemli bir değişim sağlar. Yaşlılık ve başka nedenlerden dolayı daha soluk ve içi boş gibi görünen meme yapısı nedeni ile hasta kendini kötü hisseder.

İlginizi Çekebilir  Göz Kapağı Estetiği

Bunun önüne geçmek ve daha dik meme yapısı oluşturmak için bu tedavi yöntemleri kullanılır. Fakat operasyon sonrasında hastalar kilo almaya devam eder ya da düzensiz olarak kilo verirler ise operasyonun etkileri sınırlı kalır.

Meme Büyütmede Kullanılan İmplant Çeşitleri

Sıklıkla kullanılan iki farklı implant çeşidi bulunur. Bunlar saline denilen ve içerisinde yoğun tuz bulunan implant dolgular ve silikon dolgulardır. Avrupa ve ülkemizde son zamanlarda silikon dolguların kullanımında belirgin bir artış vardır.

 Her ne kadar her iki dolgu ve implant türünde de görünüm olarak bir farklılık olmamakla birlikte silikon implantlar üstün özellikleri ile öne çıkmaktadır. Silikon implantlar daha doğal görünüm sağladıkları ve patlama riski daha az olduğu için meme büyütme işlemlerinde sıklıkla tercih edilebilmektedir.

Salin(Tuzlu Su içeren) protezler

Bu protezler içerisinde yüzde 90 oranında tuz barındıran bir karışımdır. Görünüm olarak silikon bazlı dolgu malzemesinde benzemekle birlikte bazı özellikleri yönü ile değişiklik arz eder. Her şeyden önce bu protezler patlamaya karşı dayanıksızdır.

Patlaması sonrasında içeriğinde sadece tuzlu su bulunduğundan dolayı vücuda herhangi bir zararı olmaz. Yine bu protezlerin silikon bazlı protezlere göre yerleştirilmesi daha kolaydır. Eskiden beri yaygın olarak kullanılan bu protezlerin silikon jel içerikli protezlerin ortaya çıkması ile daha az tercih edildiği bilinmektedir.

Silikon Jel İçeren Protezler

Son zamanlarda meme büyütme işlemlerinde tercih edilen protezler arasında silikon protezler önem taşır. Bu yapılar içerisinde silikon adı verilen malzeme ile üstün şekil verme amaçlarına hizmet eder.

Silikon jel yapılarının bazılarının içerisinde su bulunmakla birlikte çoğunda plastiğe benzeyen jelimsi yapılar vardır. Görünüm olarak yuvarlak ve damla silikonlar vardır. İçinde kullanılan jel malzemesine göre ikiye ayrılırlar.

Yumuşak jel ve cohesive jel olarak isimlendirilen bu jeller kendine has özellikler taşır. Yumuşak jeller daha doğal bir görünüm arz edip kendiliğinden şekil alır. Bu nedenle de bu jellerin zamanla yer çekimi etkisi ile sarkmalara meyilli olduğu söylenebilir.

Şeklini muhafaza eden cohesive jeller ise bozulmayan yapısı ile memelere istenilen görününüm kazandırılmasını ve yer çekiminden etkilenmemeyi vaat ederler.

Meme büyütmenin yöntemleri nelerdir?

Kadınlarda meme büyütmek ameliyatları için en sık kullanılan yöntem meme implantı ile memeyi büyütmektir. Bu işlem için genellikle silikon meme implantları kullanılır. Silikon meme implantları meme büyütmede kullanılan en etkin ve en kesin sonucu veren yöntemdir.

Meme implantı dışında meme büyütmede kullanılan bir diğer yöntem yağ enjeksiyonudur. Yağ enjeksiyonu sonrası memeye enjekte edilen yağların yaklaşık %50’si sağ kalır. Kalan %50’lik kısım vücut tarafından emilir. Bu nedenle memeye yapılan yağ enjeksiyonlarında ne kadar hacim kazanılacağı tam olarak öngörülemeyebilir.

Bundan dolayı meme protezi yağ enjeksiyonuna göre daha güvenilir ve kesin sonuç veren bir yöntemdir. Bu iki yöntemin dışında meme büyütmede son zamanlarda kullanılan bir diğer yöntem dolgu maddesi kullanılarak memenin büyütülmesidir.

Fakat günümüzde memede güvenle kullanılabilecek onaylı bir dolgu maddesi bulunmamaktadır. Her ne kadar ameliyatsız bir yöntem olması nedeniyle hastalara cazip gelse de dolgu maddesi kullanılarak memenin büyütülmesi kesinlikle önerilmez.

Meme büyütmenin ameliyatlarında kullanılan implant tipleri nelerdir?

Meme büyütme ameliyatlarında en sık kullanılan meme implantı türleri yuvarlak ve anatomik (damla şeklinde) meme implantlarıdır. Son yıllarda kullanıma giren bir diğer implant türü ise ergonomik meme implantlarıdır. Bu implantlar hasta yatar pozisyondayken yuvarlak şekilli hasta ayağa kalktığında ise (anatomik) damla şeklini alan meme implantlarıdır.

Meme büyütmenin ameliyatlarında implant seçimini etkileyen faktörler nelerdir?

Bu ameliyatlarda implant seçimini etkileyen faktörler ameliyat öncesi memenin şekli, memenin hacimi, hastanın ameliyattan beklentisi olarak sıralanabilir. Ameliyatlarda implant seçimini etkileyen bir diğer faktörse meme büyütmek ameliyatında hangi tekniğin kullanılacağıdır.

İlginizi Çekebilir  Alın Estetiği

Örnek vermek gerekirse, ameliyat öncesi damla şeklinde memesi olan bir hastada, hasta eğer meme şeklinin korunmasını istiyorsa, anatomik damla şeklinde bir meme protezi kullanılması gerekir.

Eğer hasta dekolte bölgesinde yani memenin üst bölgesinde daha belirgin bir dolgunluk istiyorsa, yuvarlak meme protezi kullanılması önerilir. Bunun nedeni yuvarlak meme implantlarının anatomik damla şeklindeki implantlara göre memenin üst kısmını daha iyi doldurmasıdır.

Yapılacak meme büyütme ameliyatında meme implantı eğer göğüs kası altına konulacaksa yuvarlak meme protezi kullanılması daha güvenlidir. Bunun nedeni kas hareketleri nedeniyle protezin dönme ihtimalini azaltmaktır. Az da olsa kas altına anatomik yani damla şeklinde meme protezi konması halinde protezin dönme ve memenin şeklinin bozulma olasılığı vardır.

Meme büyütmek ameliyatlarında meme protezi tam olarak nereye yada nerelere konabilir?

Meme büyütme ameliyatlarında meme protezi düşünüldüğün aksine hiçbir zaman için meme dokusu içerisine konmaz. Meme protezi üç bölgeye konabilir. Bunlar meme dokusu altı, göğüs kası zarı altı ve göğüs kası altıdır. Göğüs kası zarının bir diğer ismi de fasyadır yani fasya altına bir protez konduğu söylenirse bunun göğüs kası zarının altına konduğu anlatılmaya çalışılmaktadır.

Meme büyütmek ameliyatlarında protezin nereye konacağına nasıl karar verilir?

Meme büyütme ameliyatlarında doğal bir görünüm elde edebilmek için protezin olabildiğince yumuşak dokular ile örtülmesi istenir. Bunun nedeni dışardan bakıldığında memenin protez ile büyütüldüğünün belli olmaması ve dokunulduğunda protezin hissedilmemesidir.

Yeterli meme dokusu olan hastalarda meme protezinin meme dokusu altına yada göğüs kasının zarının altına konulması tercih edilebilir. Eğer hastanın yeterli meme dokusu yoksa, protezin meme kası altına konması tercih edilir. Bu durumda tercih edilen teknik genelde dual plan tekniğidir. Bu teknikte göğüs kası alt kısmından serbesleştirilir. Bu sayede kas yukarıya doğru hareket eder. Meme protezi ise kasın altına konur.

Bu teknikte protezin üst kısmı göğüs kası cilt altı dokular ile örtülürken alt kısmı meme dokusu ile örtülür. Böylece memenin üst kısmı meme protezi ile birlikte göğüs kası kullanılarak doldurulur. Bu da memenin üst kısmında yani dekolte bölgesinde dolgunluk sağlanmasına yol açar.

Meme büyütme ameliyatlarında protezin hacmine nasıl karar verilir?

Protez hacmini belirlemede kullanılan birkaç tane parametre vardır. Bunlardan en önemlisi hastanın göğüs çapının genişliğidir. Bu parametre sayesinde memenin göğüs duvarına yerleştiği bölgenin çapı hesaplanabilir. Bu meme protezinin çapını da verir. Bu ölçü kullanılarak istenilen protez hacmi kabaca hesaplanır.

Protez hacmini hesaplarken kullanılan bir diğer parametre de ameliyat öncesi meme dokusu hacminin miktarıdır. Bunun yanında meme cildinin elastikiyeti de protez hacmine karar vermede önemlidir. Bütün bu değerlerin yanında hastanın isteği ve ameliyattan beklentileri de mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Meme büyütmenin ameliyatı ortalama kaç saat sürer?

Meme büyütme ameliyatları genel anestezi altında yapılır. Ortalama ameliyat süresi 1.5-2 saat kadardır. Ameliyat genel anestezi altında yapıldığı için hastanın bir gece hastanede kalması tavsiye edilir.

Meme büyütmenini ameliyatında diren konur mu?

Ameliyatta direnin konuk olmayacağı ameliyat tekniğine ve doktorun tercihine bağlı olarak değişebilir. Diren konmasının amacı meme içinde sıvı yada an birikimini önlemektir. Diren genellikle ameliyattan sonraki üç gün içerisinde çekilirler. Direnenler alındıktan iki gün sonra hasta banyo yapabilir.

Meme büyütmenin ameliyatında protezler nereden girilerek konur?

Protezi koymak için ana giriş bölgesi vardır. Bunlardan ilki sütyen çizgisinden girilerek protezin konmasıdır. Bu teknik en sık kullanılan yöntemdir. Bu teknikte ameliyat sonrası iz sütyen çizgisinde kalır. Diğer kullanılabilecek yöntemler ise koltuk altı ve meme başı etrafından protezin konmasıdır.

İlginizi Çekebilir  Karın Germe (Abdominoplasti)

Meme büyütmenin ameliyatı sonrasında pansumana gerek var mıdır?

Ameliyat sonrasında hastalar pansumana ihtiyaç duymazlar. Kesi yerlerine uygulanan steril bantlar yaraya pansuman yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Hasta bu bantlar sayesinde ameliyattan iki gün sonra banyo yapabilir. Bu bantların yara üzerinde üç hafta kalması gerekmektedir. Bantlar çıkarıldıktan sonra yara bölgelerine silikon krem yada silikon bant uygulanarak izlerin daha az görünüyor hale gelmesi sağlanır.

Meme büyütmenin ameliyatlarından sonra sporcu sütyenini ne kadar kullanmak gerekir?

Ameliyat sonrasında hastalarımıza altı hafta sporcu sütyeni kullanmasını tavsiye ediyoruz. Burada amaç memenin yerçekimi etkisi ile olması gereken yere kendiliğinden inmesidir. Hasta bu süreçte balenli yani telli bir sütyen kullanırsa protezin aşağıya doğru hareketi bu balen tarafından sınırlanır. Bu da doğal görünüm oluşmasının önüne geçer.

Meme büyütme ameliyatından ne kadar sonra hasta normal hayatında dönebilir?

Hastalar ameliyat sonrası normal hayatlarına ameliyattan sonraki 10 gün içinde dönebilirler. Hastaların ameliyattan sonraki ilk 6 haftada kollarını çok zorlamamaları gerekir. Yani kollarıyla çok ağır bir yük kaldırmamaları ve çok yukarıya uzanmaya çalışmamaları gerekir.

Meme büyütme ameliyatından ne kadar sonra spor yapmaya başlanabilir?

Hastalar ameliyattan iki hafta sonra yürüyüş tarzı egzersizlere başlayabilirler. Kolların aktif olarak kullanılacağı spor türleri içinse yaklaşık altı hafta beklemek gerekir.

Meme Silikonu Nereye Konur? Kas Altımı Kas üstümü?

Hastanın durumuna göre mele silikonunun yerleştirilmesinde farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında kas altı ve kas üstü uygulamaları sıklıkla görülür.

Genellikle kas üstünden işlem yapılmakla birlikte kanser gibi hastalıklar ve başka nedenlerden dolayı aşırı doku kaybı yaşamış hastalarda meme silikon protezi için kas altı uygulamaları yerine getirilir.

Yine protezlerin kas üstüne uygulanması mamografi görüntüleme yöntemlerinde teşhis yapılmayı zorlaştırıldığından dolayı sıklıkla kas altı uygulamalar tercih edilir.

Meme Protezi Nereden Konulacak?

Bu protezlerin üç farklı yerden konulması mümkündür. Meme altı meme ucu ve koltuk altı şeklindedir. En sık tercih edilen yer olarak meme altı bulunur. Bu kısımdan yapılan işlemler nispeten daha basit olup aynı zamanda izlerin meme ucu altında gizlenmesi ile hastada iz görünümü en aza indirilmiş olur.

Yine bir diğer yöntem olan meme ucundan konulması durumunda hem meme dikleştirilmesi hem de meme büyütme yapılır. Bu yöntemde diğer yöntemlerden farklı olarak meme ucunda hissizleşme ortaya çıkabilir.

Bir diğer yöntem olan koltuk altı yönteminde ise en az iz olunması garanti altına alınır. Fakat bu yöntemde meme yapısına ulaşmakta güçlükler bulunur. Bu nedenle de bazen silikon yapıların kayması gibi istenmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.

Meme Büyütme Hazırlık Detayları

Bu işlem sonrasında araç kullanmak mümkün olmayacağından dolayı hastaneye bir yakınınız ile gelmeniz önem taşır. Yine büyütme işlemlerinin yerine getirilmesi öncesinde hastanın operasyon ve sonuçları hakkında yeterli seviyede bilgilendirilmesi ve doğru bir planlamanın yapılması önem taşır.

Meme büyütme yönteminin öncesinde hafif bir duş almak ve anti bakteriyel sabunlar ile yüzü yıkamak gerekebilir. Bu tedavi öncesinde ve sonrasında kişinin hijyen koşullarında azami seviyede dikkat etmesi gerekir.  Operasyon sonrası giymek üzere rahat elbiseler hazırlanmalıdır.

Meme Büyütme Fiyatları 2024

Sağlık merkezlerinde sıklıkla uygulanan bu yöntem bu nedenle makul fiyatlar ile sizlere sunulmaktadır. Aynı zamanda bu işlemlerde hastaya özel teknikler ve yöntemler uygulandığından fiyatlar tekniğe göre değişiklik gösterir. Bazı hastalarda büyütme işleminin yanı sıra dikleştirme işlemine de ihtiyaç duyulduğundan fiyatlarda bir miktar artış olabilir.

Sonuç olarak meme büyütme işlemlerinin fiyatları kullanılan tekniğe hastanın beklentilerine ve hastanenin fiyat politikalarına göre değişiklik göstermektedir. Meme büyütme fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.